Strong

5100

(1 - 20) z 497

znaleziono łącznie 1906 razy w 1640 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 542 razy w 497 wersetach, w Septuagincie 1361 razy w 1141 wersetach, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady