Strong

5101

(1 - 20) z 511

znaleziono łącznie 584 razy w 517 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 568 razy w 511 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 6 wersetach.

Przekłady