Strong

5119

(1 - 20) z 157

znaleziono łącznie 336 razy w 325 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 159 razy w 157 wersetach, w Septuagincie 173 razy w 164 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady