Strong

5124

(1 - 20) z 320

znaleziono łącznie 337 razy w 323 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 334 razy w 320 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady