Strong

5127

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 79 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 77 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady