Strong

5129

(1 - 20) z 87

znaleziono łącznie 89 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 89 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady