Strong

5130

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 76 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 69 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady