Strong

5137

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 68 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 59 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady