Strong

514

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 55 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady