Strong

5143

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 79 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady