Strong

5160

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady