Strong

518

(41 - 44) z 44

znaleziono łącznie 44 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady