Strong

5185

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 77 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady