Strong

5199

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady