Strong

520

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 48 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady