Strong

5205

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 77 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 67 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady