Strong

5209

(1 - 20) z 388

znaleziono łącznie 447 razy w 396 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 437 razy w 388 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady