Strong

5210

(1 - 20) z 228

znaleziono łącznie 248 razy w 234 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 242 razy w 228 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady