Strong

5213

(1 - 20) z 567

znaleziono łącznie 625 razy w 570 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 622 razy w 567 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady