Strong

5216

(1 - 20) z 504

znaleziono łącznie 603 razy w 518 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 583 razy w 504 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 19 razy w 14 wersetach.

Przekłady