Strong

5219

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 73 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady