Strong

5225

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 153 razy w 149 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 105 razy w 102 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady