Strong

5258

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady