Strong

5259

(1 - 20) z 212

znaleziono łącznie 490 razy w 459 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 231 razy w 212 wersetach, w Septuagincie 257 razy w 245 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady