Strong

5273

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady