Strong

5287

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady