Strong

5290

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 42 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady