Strong

5293

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 57 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady