Strong

5302

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady