Strong

5310

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 69 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady