Strong

5316

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 66 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady