Strong

5342

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 297 razy w 271 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 233 razy w 213 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady