Strong

5346

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 99 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady