Strong

5351

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady