Strong

5356

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 17 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady