Strong

5357

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady