Strong

536

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 13 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady