Strong

5368

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 52 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady