Strong

5384

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 97 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady