Strong

5399

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 435 razy w 416 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 93 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 341 razy w 325 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady