Strong

5408

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 3 razy w 2 wersetach.

Przekłady