Strong

5426

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 35 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady