Strong

5438

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 152 razy w 139 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 105 razy w 94 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady