Strong

5442

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 447 razy w 429 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 416 razy w 398 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady