Strong

5443

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 403 razy w 341 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 372 razy w 318 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady