Strong

5455

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 54 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady