Strong

5461

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady