Strong

5463

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 113 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady