Strong

5479

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 82 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady