Strong

548

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady